Świetlica w dniach Egzaminu

Opublikowano: czwartek, 09 maj 2024

Szanowni Państwo,

dnia14,15 i 16  mają 2024 r. (Egzamin Ósmoklasisty)   zgodnie z uchwałą RP jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tym dniu, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pracy świetlicy w godzinach od 9.00- 12.00.

Dzieci należy zgłaszać u wychowawców do dnia 10.05.2024r. do godziny 13.00.

Z poważaniem

Dyrektor Aneta Chyra