Numer konta bankowego Rady Rodziców

Opublikowano: czwartek, 01 wrzesień 2022

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2023/2024– 40 złotych.

Uprzejmie prosimy o wpłaty, które pozwolą realizować zadania Rady Rodziców w tym,

fundowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,

za wyniki w nauce, współorganizowanie imprez szkolnych.

Wpłaty można dokonać:

- u skarbnika Rady Rodziców,

- bezpośrednio na konto bankowe o numerze: 

46 1050 1155 1000 0092 9004 0295 

z dopiskiem jaka klasa oraz imię i nazwisko ucznia