Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Opublikowano: środa, 13 wrzesień 2023

 Informacja o ustawowych i dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2023/2024   

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zborowskiem informuje, iż po konsultacji z Gronem Pedagogicznym, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców zatwierdza następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

- 01.11.2023r. - Wszystkich Świętych

- 11.11.2023r.- Dzień Niepodległości

- 23.12.2023r. - 01.01.2024 r. - Zimowa przerwa świąteczna

- 06.01.2024r.- Święto Trzech Króli

- 29.01 - 11.02.2024r. - Ferie Zimowe

- 28.03 - 02.04.2024r.- Wiosenna przerwa świąteczna

- 01.05.2024r.- Międzynarodowe Święto Pracy

-03.05.2024r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

- 30.05.2024r.- Boże Ciało

- 21.06.2024r.- Zakończenie roku szkolnego

 

 Dodatkowe dni wolne *

-02.11.2023r. (czwartek)

-03.11.2023r. (piątek)

-22.12.2023r. (piątek)

-02.05.2024r. (czwartek)

-31.05.2024r. (piątek)

-14.05.2024r.-16.05.2024r.- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

*Potrzebę opieki nad dziećmi w tych dniach należy zgłosić z tygodniowym wyprzedzeniem wychowawcy klasy, wysyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny