Kadra nauczycielska

Opublikowano: niedziela, 27, wrzesień 2020

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

SP w Zborowskiem 2023 /2024

 

mgr Aneta Chyra - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka mniejszości narodowej - niemieckiego, języka niemieckiego, WHiKMNN 

mgr Anna Lepiorz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, wychowawca klasy I (w zastępstwie)

mgr Klaudia Górniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, przyrody, WDŻWR,  wychowawca klasy II

mgr Karina Chmielnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki , wychowawca klasy III

mgr Jolanta Karpe - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, opiekun szkolnej świetlicy, wychowawca klasy IV

mgr Czesław Imiołczyk - nauczyciel informatyki, techniki, fizyki, wychowawca klasy V

mgr Lena Inglot -  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI

mgr Kamila Polaczek- nauczyciel języka polskiego, logopeda, biblotekarz, wychowawca klasy VII

mgr Patrycja Ligenza- nauczyciel j.polskiego, historii, opiekun szkolnej świetlicy wychowawca klasy VIII

mgr Monika Deneko - nauczyciel biologii i chemii

mgr Alicja Gawlik- pedagog szkolny

s. Edyta (mgr Agnieszka Kapij) - nauczyciel religii, opiekun szkolnej świetlicy

mgr Mariola Kozuch - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, rehabilitant, wychowania fizycznego (w zastępstwie)

mgr Joanna Kulik- surdopedagog, nauczyciel WOS-u (w zastępstwie)

mgr Ewelina Malcher- nauczyciel matematyki

mgr Urszula Mazur- nauczyciel języka mniejszości narodowej- niemieckiego, języka niemieckiego (w zastępstwie)

mgr Gabriela Pruska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody (przebywa na urlopie)

mgr Jerzy Kosytorz - nauczyciel WOS - u, edukacji dla bezpieczeństwa (przebywa na urlopie)

mgr Lilla Zmuda - Matyja -  nauczyciel chemii (przebywa na urlopie)

mgr Sylwia Świercok - nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiego, własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej (przebywa na urlopie) 

mgr Edyta Świąć - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog do 2023 roku

mgr Jan Ochman - nauczyciel wychowania fizycznego do 2022 roku

mgr Wirginia Sczesny- nauczyciel matematyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy VIII (pracujący w zastępstwie) w roku szkolnym 2021/2022

mgr Urszula Woś - opiekun szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2021/2022

mgr Katarzyna Czakiert- pedagog szkolny w roku szkolnym 2021/2022

mgr Magdalena Gałuszka - pedagog Szkolny do 2021 roku

mgr Urszula Mazur - nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiego, własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej w roku szkolnym 2019/2020

mgr Maria Łapoknauczyciel biologi, przyrody w roku szkolnym 2018/2019

mgr Joanna Sroczyńska - pedagog szkolny w roku szkolnym 2018/2019

mgr Aleksandra Kąpała - nauczyciel fizyki w roku szkolnym 2018/2019

mgr Lidia Skorupa nauczyciel zajęć technicznych, techniki w roku szkolnym 2018/2019

s. Kamila - nauczyciel religii w roku szkolnym 2018/2019

mgr Monika Warzyńska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII w roku szkolnym 2018/2019

mgr Barbara Mrozek - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV w roku szkolnym 2016/2017

mgr Dorota Wołowczyk - nauczyciel muzyki, plastyki w roku szkolnym 2016/2017

ks. Rafał Rusin - nauczyciel religii, muzyki w latach 2015 - 2017 

mgr Wojciech Inglot - nauczyciel plastyki do 2016r.

ks. Jan Grochla - nauczyciel religii do 2015r. 

mgr Elżbieta Misztal - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do 2015.

mgr Maria Pawelczyk - nauczyciel matematyki do 2015r.