Rada Rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 18 październik 2021

Rada Rodziców przy

Szkole Podstawowej w Zborowskiem

 

PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Urbańczyk

Z - CA PRZEWODNICZĄCEGO: Anna Ledwoń

SEKRETARZ/SKARBNIK: Sylwia Kaczmarczyk

 

 

Członkowie Rad Rodziców z poszczególnych klasach:

 Klasa 1

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego: 

skarbnik:

 

Klasa 2

 

 przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego: 

skarbnik:

 

Klasa 3

przewodnicząca: Monika Semann

z - ca przewodniczącego: Joanna Witek

skarbnik: Monika Saflik

 

Klasa 4

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego: 

skarbnik: 

 

Klasa 5

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego: 

skarbnik: 

 

Klasa 6

przewodnicząca: Jolanta Ledwoń

z - ca przewodniczącego:  Joanna Witek

skarbnik: Iwona Lata

 

Klasa 7

przewodniczący: Katarzyna Urbańczyk

z - ca przewodniczącego: Izolda MizeraMizera

skarbnik: Barbara Pielorz

 

Klasa 8

przewodniczący: Michał Najgebauer

z - ca przewodniczącego: Angelika Jarząbek

skarbnik: Anna Ledwoń