O szkole

Opublikowano: poniedziałek, 10 marzec 2014

 

Historia szkoły w Zborowskiem

Praca Magisterska Elżbiety Misztal

 

      Rys historyczny miejscowości

Wieś Zborowskie należy do zakątka nad Liswartą i Potokiem Jeżowskim, którego historię tworzyli władcy Czech, Polski, Austrii i Prus. O przeszłości tej ziemi pisano m.in. w dobrodzieńskim kalendarzu powiatowym („Heimatkalender des Kreises Guttentag”) –1937r., w książce „Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu” 1972 r., w „Szkicach Lublinieckich”, które ukazują się (nieregularnie) od 1966 r. Oprócz Zborowskiego do północnego skrawka powiatu lublinieckiego należały również wsie: Sieraków, Wędzina, Ponoszów, Jeżowa, Molna, Klekotna i Ciasna. Administrowane były początkowo przez proboszczów z Lubecka, potem większość z nich utworzyła parafię w Sierakowie, a w roku 1923 w Zborowskiem (do której należała także Ciasna). Mieszkańców wszystkich wsi integrowały zależnością wobec siebie pańskie dwory, a zbliżyły dwa wieki pracy w fabryce fajek, która powstała w Zborowskiem w 1753 r.
.....

Dokument pobrano ze strony: www.zborowskie.info