Ogłoszenie

Opublikowano: czwartek, 14 grudzień 2023

Dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek), zgodnie z uchwałą RP,  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tym dniu dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują, Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pracy świetlicy w godzinach od 9.00- 12.00.

Dzieci należy zgłaszać u wychowawców do dnia 20.12.2023 r. do godziny 13.00.

Z poważaniem

Dyrektor Aneta Chyra