Informacja

Opublikowano: poniedziałek, 30 październik 2023

Szanowni Państwo,

dni  2, 3 listopada 2023 r. ( czwartek, piątek) zgodnie z uchwałą RP są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W tych dniach, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach pracy świetlicy. Dzieci należy zgłaszać u wychowawców do dnia 31.10.2023 r. do godziny 9.00.