Nauka zdalna dla wszystkich uczniów od 22.03

Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2021

Szanowni Państwo,

w okresie 22.03-11.04 zajęcia dla wszystkich klas będą odbywały się w systemie zdalnym. Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

INFORMACJA DYREKTOR SZKOŁY 

 Dyrektor szkoły informuje, że od 22 marca do 11 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. W tym okresie dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły na podstawie złożonego przez tych rodziców pisemnego wniosku do dyrektora szkoły. 


Uczniowie w trakcie nauki zdalnej mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej poprzez platformę Google Classroom(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, doraźne, konsultacje z nauczycielami i pedagogiem szkolnym). 
W razie pytań dotyczących tych zajęć, należy konsultować się z dyrekcją szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że w dniach 1-6 kwietnia przypada wiosenna przerwa świąteczna.