Podziękowanie za współpracę w roku szkolnym 2014/2015

Opublikowano: wtorek, 30 czerwiec 2015

    W imieniu uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Zborowskiem chciałabym serdecznie podziękować za współpracę w roku szkolnym 2014/2015. Serdecznie dziękuję p.Katarzynie Radlak, p.Beacie Sygula, p.Klaudii Kompała i p.Beacie Koza za aktywne włączenie się w organizację i nadzór nad kiermaszem szkolnym.

    Podziękowania kieruję również w stronę uczniów, którzy byli obecni w trakcie jego trwania.Jesteśmy również wdzięczni p.Tomaszowi Gros, p.Andrzejowi Kosytorz, p.Słwomirowi Rydzyńskiemu oraz p.Janowi Ochmanowi, którzy pomogli przy składaniu zakupionych mebli dla klasy I. Pan Konrad Kaczmarek z kolei wykonał prace elektryczne na w budynku starej i nowej szkoły, a p.Krystyna Janik uszyła firany zdobiące dzisiaj salę drugoklasisów - za co również serdecznie dziękuję.

  Szanowni Państwo, szkoła to nie tylko mury i książki. To również miejsce, w którym uczymy się od siebie życzliwości, gdzie możemy liczyć na pomoc innych. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy dzisiaj sprawnie funkcjonować i nadal się rozwijać tak, aby każda z naszych pociech bezpiecznie, ciekawie i pożytecznie wykorzystała ten szkolny czas.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zborowskiem

Ważne

Opublikowano: niedziela, 01 czerwiec 2014

"Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń"

"Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń", w której uczestniczyliśmy od lutego do czerwca 2014 r., nasza szkoła realizowała w wybranych klasach dodatkowe prelekcje oparte na konspektach dostarczonych przez organizatora. Konkurs zakończono testem, sprawdzającym zrozumienie prezentowanych tematów. P. Kamila Polaczek jako nadzorująca projekt uczestniczyła również w półrocznym e-learningowym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa, organizacji i profilaktyki szkoły. Ostatecznie nasza szkoła zakończyła pomyślnie konkurs i otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły.

 

 

 "Wiarygodna Szkoła"

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły". 

Więcej informacji o programie: http://wiarygodnysklepinternetowy.pl/wiarygodna_szkola/Wiarygodna_szkola_podstawowa.

 

"Szkoła wolna od uzależnień i agresji"

Podkategorie