"Zdrowo na sportowo!" z pieczonym ziemniakiem w tle

Opublikowano: piątek, 08, październik 2021

Jedną z pięknych tradycji polskich wsi, na zakończenie wykopków, są ogniska z pieczonym ziemniakiem. Szkoła w Zborowskiem, hołdując temu zwyczajowi, 30 września kolejny raz stała się organizatorem uroczystości „Dzień pieczonego ziemniaka”. Jednak tegoroczne wydarzenie zostało wzbogacone o kolejne- nie mniej ważne. Rokrocznie bowiem Gmina Ciasna patronuje wszelkim projektom, imprezom, pomysłom i wszelkim działaniom wpisującym się w szeroko rozumianą profilaktykę zachowań ryzykownych. 

 

W ramach tych działań pedagog szkolna Katarzyna Czakiert i nauczycielka wychowania fizycznego Anna Lepiorz zorganizowały sportową imprezę ogólnoszkolną o charakterze profilaktycznym pt: „Zdrowo na Sportowo!”. Na dzieci i nauczycieli czekały skrupulatnie przygotowane zadania sportowe: podchody klasowe, sztafeta, zawody przeciągania liny, tory przeszkód. Atrakcyjny dla dzieci był również bieg, w którym uczniowie wykonywali zadania na  specjalnie przygotowanych stacjach na których czekały na uczniów różne zadania: np. konkurs malowania mega ziemniaków, rebusy profilaktyczne oraz wkręcanie śrub w drewno. Na zakończenie imprezy czekał na wszystkich poczęstunek w postaci napojów, pieczonej kiełbaski i ziemniaka.

 

 Młodsze klasy dodatkowo uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym online pt. ”Plik i Folder”. „Przedstawienie dotyczyło bezpieczeństwa dzieci w internecie, pozytywnych aspektów korzystania z sieci oraz radzenia sobie z nadużywaniem komputera i telefonu. „Spektakl oczywiście podsumowano pogadanką” relacjonuje pedagog Magdalena Gałuszka. 

 

Natomiast wyżej wspomniane zawody profilaktyczne dały okazję do fantastycznej wspólnej zabawy i integracji na świeżym powietrzu. Dzieci jak zwykle stanęły na wysokości zadania, nie tylko wspaniale ze sobą współpracowały, ale także potrafili rozwiązywać profilaktyczne zadania. Specjalnie opracowane konkurencje dały okazję do integracji, usprawnienia wzajemnej komunikacji, wspólnego dążenia do celu, nawiązywania i podtrzymywania więzi koleżeńskich, które ucierpiały wskutek nauki zdalnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło przeciąganie liny -  nauczyciele kontra uczniowie, dając bowiem często niespodziewane rezultaty. „Takie imprezy są bardzo ważne. Dzieci uczą się współpracy i współdziałania. Impreza sportowa propaguje ruch i spędzanie przez dzieci czasu na wolnym powietrzu. Pokazujemy też, że uczniowie i nauczyciele dobrze się razem bawią i mają do siebie dystans, czego przeciąganie liny było doskonałym przykładem” podsumowuje Katarzyna Czakiert – współorganizatorka wydarzenia. Z kolei Anna Lepiorz podkreśla, że: „Zdrowa rywalizacja i współdziałanie w sporcie przekładają się pozytywne emocje i dobre samopoczucie dzieci”. 

Sukces tej imprezy polegał na współpracy i współdziałaniu wszystkich nauczycieli. W imieniu organizatorek składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w zawodach. Będziemy się starali się nadal pielęgnować w naszej szkole tę tradycję w kolejnych latach, tym bardziej, że uczniowie sami dopytują, kiedy odbędzie się kolejna tego typu impreza.