Rada Rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 17, marzec 2014

Rada Rodziców przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskiem

 

PRZEWODNICZĄCY:

Z - CA PRZEWODNICZĄCEGO

SEKRETARZ: 

SKARBNIK:  

 

 

Członkowie Rad Rodziców z poszczególnych klasach:

 

Klasa 1

przewodnicząca:

z - ca przewodniczącego:

skarbnik:

 

 

Klasa 2

przewodnicząca: Katarzyna Radlak

z - ca przewodniczącego: Justyna Wańczyk

skarbnik: Żaneta Jendrszczok

 

Klasa 3

przewodnicząca: Katarzyna Urbańczyk 

z - ca przewodniczącego: Monika Saflik 

skarbnik: Anna Tchórowska 

 

Klasa 4

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego:  

skarbnik:

 

Klasa 5

przewodniczący: Renata Matejczyk

z - ca przewodniczącego: Marcelina Janik 

skarbnik: Małgorzata Piechota 

 

Klasa 6

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego:

skarbnik: 

 

Klasa 7

przewodnicząca: Beata Koza

z - ca przewodniczącego: Maria Majer

skarbnik: Beata Sygula

 

Klasa 8

przewodnicząca: 

z - ca przewodniczącego: 

skarbnik: