9.10 - WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Opublikowano: wtorek, 29, wrzesień 2020

                        

ZGŁOŚ SIĘ NA KANDYDATA DO

SU

 

9 października (piątek) odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie wybierają Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.

Kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania siebie i swojego programu wyborczego w formie plakatu. Głosowanie odbędzie się na godzinach wychowawczych.

Wybory są powszechne (w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8), również (głos każdego ucznia jest jednakowo ważny) oraz tajne. Każdy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem.

 Po raz pierwszy uczniowie będą również wybierać wśród nauczycieli opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 Proszę o zgłaszanie się kandydatów do pani Jolanty Karpe i pani Marioli Kozuch.

P. Jolanta Karpe

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ORAZ REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Opublikowano: piątek, 25, wrzesień 2020

 Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Egzaminu Ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, klikając na:

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

 

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2020

Na podstawie przepisów prawa oraz wytycznych MEN, MZ i GIS, w Szkole Podstawowej w Zborowskiem zostały opracowane "Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii", które obowiązywać będą od 1 września 2020r. Procedury dostępne są w zakładce "DLA RODZICÓW" pod linkiem:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 r

w zastępstwie Dyrektora

Edyta Świąć

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2020

Szanowni Rodzice proszę o zapoznanie się z broszurami przygotowanymi przez MEN

 WSKAZÓWKI DLA RODZICA 

 WSKAZÓWKI DLA UCZNIA 

 

Podkategorie