Numer konta bankowego Rady Rodziców

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2019

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2019/2020 – 40 złotych.

Uprzejmie prosimy o wpłaty, które pozwolą realizować zadania Rady Rodziców w tym,

fundowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,

za wyniki w nauce, współorganizowanie imprez szkolnych.

Wpłaty można dokonać:

- u skarbnika Rady Rodziców,

- bezpośrednio na konto bankowe o numerze: 

75 8457 0008 3012 0010 0121 0001 

z dopiskiem jaka klasa oraz imię i nazwisko ucznia