Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Opublikowano: czwartek, 22, październik 2015

 

 Informacja         

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zborowskiem informuje, iż po konsultacji z Gronem Pedagogicznym, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców zatwierdza następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

- 31 października 2019 r. (tj. czwartek)

- 21,22,23 kwietnia 2020 r. (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

- 2 stycznia 2020 r. (tj. czwartek)

- 3 stycznia 2020 r. (tj. piątek)

- 12 czerwca 2020 r. (tj. piątek)

- 25 czerwca 2020 r. (tj. czwartek)