Kadra nauczycielska

Opublikowano: piątek, 27, wrzesień 2019

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

SP w Zborowskiem 2019/2020

 

mgr Aneta Chyra - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka mniejszości narodowej - niemieckiego, języka niemieckiego, WHiKMNN (urlop dla poratowania zdrowia)

mgr Klaudia Górniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, przyrody, WDŻWR, wychowawca klasy I

mgr Karina Chmiel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki wychowawca klasy II

mgr Gabriela Pruskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, wychowawca klasy III

mgr Patrycja Hądzel - nauczyciel j.polskiego, historii wychowawca klasy IV

mgr Jolanta Karpe - nauczyciel wspomagający, opiekun szkolnej świetlicy, opiekun Samorządu Szkolnego, wychowawca klasy V

mgr Jan Ochman - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI

mgr Lena Inglot - nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy VII

mgr Edyta Świąć - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIII (w zastępstwie Dyrektora)

s. Edyta (Agnieszka Kapij) - nauczyciel religii

mgr Katarzyna Furman - Sotoła - nauczyciel j. polskiego

mgr Anna Brzezina - nauczyciel matematyki

mgr Aleksandra Mrosek - nauczyciel języka mniejszości narodowej - niemieckiego

mgr Jerzy Kosytorz - nauczyciel historii, WOS - u, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Czesław Imiołczyk - nauczyciel, informatyki, techniki, fizyki

mgr Monika Deneko - nauczyciel biologii, chemii

mgr Urszula Mazur - nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiego, własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej

mgr Joanna Sroczyńska - pedagog szkolny w roku szkolnym 2018/2019 

mgr Maria Łapok - nauczyciel biologi, przyrody (dłuższe zwolnienie lekarskie)

mgr Sylwia Świercok -  nauczyciel języka mniejszości narodowej - niemieckiego, języka niemieckiego

mgr Lilla Zmuda - Matyja - nauczyciel chemii (urlop dla poratowania zdrowia)

mgr Kamila Polaczek - nauczyciel j. polskiego (urlop rodzicielski)

mgr Mariola Kozuch - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, rehabilitant

mgr Magdalena Gałuszka - pedagog szkolny

mgr Urszula Woś - opiekun szkolnej biblioteki

 

mgr Joanna Sroczyńska - pedagog szkolny w roku szkolnym 2018/2019

mgr Aleksandra Kąpała - nauczyciel fizyki w roku szkolnym 2018/2019

mgr Lidia Skorupa nauczyciel zajęć technicznych, techniki w roku szkolnym 2018/2019

s. Kamila - nauczyciel religii w roku szkolnym 2018/2019

mgr Monika Warzyńska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII w roku szkolnym 2018/2019

mgr Barbara Mrozek - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV w roku szkolnym 2016/2017

mgr Dorota Wołowczyk - nauczyciel muzyki, plastyki w roku szkolnym 2016/2017

ks. Rafał Rusin - nauczyciel religii, muzyki w latach 2015 - 2017 

mgr Wojciech Inglot - nauczyciel plastyki do 2016r.

ks. Jan Grochla - nauczyciel religii do 2015r. 

mgr Elżbieta Misztal - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do 2015.

mgr Maria Pawelczyk - nauczyciel matematyki do 2015r.

ks. Rafał Rusin - nauczyciel religii, muzyki w latach 2015 - 2017