Kadra nauczycielska

Opublikowano: niedziela, 27, wrzesień 2020

 

KADRA NAUCZYCIELSKA

SP w Zborowskiem 2021/2022

 

mgr Aneta Chyra - Dyrektor Szkoły, nauczyciel języka mniejszości narodowej - niemieckiego, języka niemieckiego, WHiKMNN 

mgr Karina Chmielnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki , wychowawca klasy I

mgr Gabriela Pruska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, wychowawca klasy II

mgr Klaudia Górniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii, przyrody, WDŻWR,  wychowawca klasy III

mgr Lena Inglot -  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV

mgr Kamila Polaczek- nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V

mgr Patrycja Hądzel - nauczyciel j.polskiego, historii, wychowawca klasy VI

mgr Jolanta Karpe - nauczyciel wspomagający, opiekun szkolnej świetlicy, wychowawca klasy VII

mgr Wirginia Sczesny- nauczyciel matematyki, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy VIII (pracujący w zastępstwie)

mgr Katarzyna Czakiert- pedagog szkolny

mgr Monika Deneko - nauczyciel biologii, chemii

mgr Magdalena Gałuszka - pedagog szkolny

mgr Czesław Imiołczyk - nauczyciel, informatyki, techniki, fizyki

s. Edyta (mgr Agnieszka Kapij) - nauczyciel religii

mgr Jerzy Kosytorz - nauczyciel WOS - u, edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Mariola Kozuch - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, rehabilitant

mgr Sylwia Świercok - nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiego, własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej

mgr Urszula Woś - opiekun szkolnej biblioteki

mgr Lilla Zmuda - Matyja - nauczyciel matematyki

mgr Edyta Świąć - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog (przebywa na urlopie)

mgr Jan Ochman - nauczyciel wychowania fizycznego (przebywa na urlopie)

mgr Urszula Mazur - nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiego, własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej w roku szkolnym 2019/2020

mgr Maria Łapoknauczyciel biologi, przyrody w roku szkolnym 2018/2019

mgr Joanna Sroczyńska - pedagog szkolny w roku szkolnym 2018/2019

mgr Aleksandra Kąpała - nauczyciel fizyki w roku szkolnym 2018/2019

mgr Lidia Skorupa nauczyciel zajęć technicznych, techniki w roku szkolnym 2018/2019

s. Kamila - nauczyciel religii w roku szkolnym 2018/2019

mgr Monika Warzyńska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIII w roku szkolnym 2018/2019

mgr Barbara Mrozek - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV w roku szkolnym 2016/2017

mgr Dorota Wołowczyk - nauczyciel muzyki, plastyki w roku szkolnym 2016/2017

ks. Rafał Rusin - nauczyciel religii, muzyki w latach 2015 - 2017 

mgr Wojciech Inglot - nauczyciel plastyki do 2016r.

ks. Jan Grochla - nauczyciel religii do 2015r. 

mgr Elżbieta Misztal - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do 2015.

mgr Maria Pawelczyk - nauczyciel matematyki do 2015r.

ks. Rafał Rusin - nauczyciel religii, muzyki w latach 2015 - 2017