Samorząd uczniowski

Opublikowano: czwartek, 28, październik 2021

 

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023r.

 

Opiekun samorządu- 

Przewodniczący- 

Z-ca przewodniczącego- 

Skarbnik-