Numer konta bankowego Rady Rodziców

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2019

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi w roku szkolnym 2019/2020 – 40 złotych.

Czytaj więcej: Numer konta bankowego Rady Rodziców

Rozkład zajęć lekcyjnych i przerw

Opublikowano: poniedziałek, 02, wrzesień 2019

Stypendium i zasiłek szkolny - ogłoszenie Wójta Gminy Ciasna.

Opublikowano: piątek, 30, sierpień 2019

Wójt Gminy Ciasna informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty - rozdział 8a uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Ciasna przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci

- stypendium szkolnego

- zasiłku szkolnego

>>>>>>>PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA<<<<<<<

Informacja! Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowano: poniedziałek, 19, sierpień 2019

Podkategorie