Spotkanie uczniów kl.VI, VII, VIII z panią Policjantką

Opublikowano: wtorek, 05, październik 2021

W dniu 23.09. 2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Iwoną Ochman z Komendy Rejonowej Policji w Lublińcu. Spotkanie dotyczyło „Odpowiedzialności prawnej nieletnich” i uczestniczyli w nim uczniowie klas starszych. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach społecznych. Pani policjantka mówiła o odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój i demoralizację. Wyjaśniła co dokładnie oznaczają te terminy i jak je się postrzega w Prawie Karnym. Uczniowie dowiedzieli się, że obrażanie innych i wulgarne wyzywanie a także z umieszczanie obraźliwych tekstów czy nagrywanie filmów z użyciem smartfonów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sposobami przeciwdziałania i ścigania przestępstw. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może w przyszłości ustrzec młodzież przed konsekwencjami prawnymi.

Katarzyna Czakiert – pedagog szkolny