HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS IV - VIII

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

Od 1 czerwca w szkole organizowane są konsultacje z nauczycielami dla wszystkich chętnych uczniów a także rodziców. Proszę zapoznać się z HARMONGRAMEM.

Konsultacje: - nie odbędą się w dniach:  11.06 (Boże Ciało), 16-18.06 (egzamin ósmoklasisty)

1. Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy ósmej prowadzone są wg osobnego harmonogramu.

2. Konsultacje z innych przedmiotów odbywają się w trybie indywidualnym lub grupowym/ w zależności od potrzeb/.

3. Jeśli będzie istniała konieczność zwiększenia liczby spotkań z nauczycielami, to potrzeby w tym zakresie proszę zgłaszać u wychowawców lub przez e-dziennik.

4. Według ustalonych zasad uczniowie będą mogli również korzystać z zasobów bibliotecznych.

Edyta Świąć