OGŁOSZENIE DEN

Opublikowano: poniedziałek, 07, październik 2019

W zawiązku z tym, że dzień 14 października (DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, otwarta może być świetlica szkolna dla dzieci, które będą wymagały opieki w tym dniu. Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać u wychowawców klas do dnia 10.10.2019r.

                                                                                                                           w zastępstwie Dyrektora – Edyta Świąć