Informacje o projekcie "Czytam z klasą, lekturki spod chmurki"

Opublikowano: środa, 09, październik 2019

Uczniowie klas II i III przystąpili w tym roku szkolnym 2019/2020 do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. “Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, którego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej oraz rozbudzanie ciekawości literackiej wśród uczniów. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, wprowadzamy do swoich klas ogólnopolski projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas II-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Projekt realizowany jest podczas zajęć rozwijających kreatywność i aktywność poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem i aktywność z wykorzystaniem szerokiej gamy metod aktywizujących.

CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

         rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

         rozwijanie aktywności czytelniczej,

         doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

         zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

         integracja zespołu klasowego,

         współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

ZASADY INNOWACJI:

            Realizując program opierać się będziemy na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ – od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ – od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ – 01.03.2020r. do 30.04.2020r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

Po zrealizowaniu każdego modułu będę umieszczać na stronie projektu i szkolnej stronie szkoły sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć.

            Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Uczniowie obejrzeli film promujący udział w programie, ulepili plastelinowe Czytusie, które będą towarzyszyły im przez cały rok szkolny oraz przygotowali lekturniki. Wszyscy są gotowi do działania i czytania…

Karina Chmiel

Gabriela Pruska