Komunikat (pilne!)

Opublikowano: piątek, 29, październik 2021

Dyrektor SP w Zborowskiem informuje, iż w sekretariacie Szkoły są do odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia uprawniające do otrzymania na własność sprzętu komputerowego (dotyczy rodziców, którzy byli niegdyś zatrudnieni i pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PGR.

Ostateczny termin złożenia wniosków w Urzędzie Gminy w Ciasnej to 3 listopada br.